קול קורא להגשת בקשות לתמיכה כספית לחברות הזנק, אקסלרטורים וחממות טכנולוגיות מועד הגשת ההצעות עד לתאריך 26/12/18 בשעה 14:00

קול קורא להגשת בקשות לתמיכה כספית לחברות הזנק, אקסלרטורים וחממות טכנולוגיות מועד הגשת ההצעות עד לתאריך 26/12/18 בשעה 14:00

חברי קהילת היזמות החיפאית ומצטרפים חדשים לחיפה!
אנחנו שמחים לעדכנכם כי לראשונה, החברה הכלכלית לחיפה, באמצעות ‘מנהלת החדשנות’ שעל הקמתה שקדנו לאחרונה, מפרסמת “קול קורא” להגשת בקשות לתמיכה כספית לחברות הזנק, אקסלרטורים וחממות טכנולוגיות שיפעלו בחיפה. כל הפרטים המלאים מופיעים באתר החברה הכלכלית www.hec.co.il/מכרזים
מועד הגשת ההצעות החל מה- 25/11/18 מהשעה 12:00 ועד לתאריך 26/12/18 בשעה 14:00.
שאלות הבהרה בנושא אופן ההגשה ניתן לפנות למר מוטי מאיר, מנהל מנהלת החדשנות: moti@hec.co.il