Home / Events / The Path to Excellence – Public Service Leaders
Wednesday, 05 February

The Path to Excellence – Public Service Leaders

Time:17:30-19:30

Place:hiCenter Ventures

Address:32 Hameginim Ave., 6th floor

Hosted by: hiCenter Ventures

About the Event

היי סנטר מארחת פאנל מקצועי תוצרת פולברייט אשר מחויבת לסטנדרטים גבוהים של חדשנות, מנהיגות ומצוינות אקדמית מדעית וחברתית .

פולברייט שואפת לקדם מנהיגים יצירתיים המבקשים לתרום לחברה ולמדע האנושי.

האירוע יתמקד ב”דרך להצלחה- שירות ציבורי ” ובו ישתתפו דמויות בולטות מהקהילה הערבית אשר בחרו בעשיה ציבורית להשפעה על החברה בישראל ובעולם.

More information Registration 20200205 2017-05-04 18:00:00 Europe/London The Path to Excellence – Public Service Leaders May the force be with you hiCenter Ventures 32 Hameginim Ave., 6th floor Luke Skywalker luke@starwars.com