Haifa is #withmerkel

עשרות נשים חיפאיות מובילות דעה, מנהלות בכירות, נשות אקדמיה, רפואה ומחקר, ופעילות בתחום החדשנות והיזמות בעיר הביעו הזדהות, התפנו מעיסוקיהן הרבים והגיעו להיכל עיריית חיפה להשתתף בתמונה. 11.10.18

חיפה עם מרקל!

בימים האחרונים התחוללה סערה תקשורתית בעקבות הצילום שבו הופיעה קנצלרית גרמניה, אנג’לה מרקל, עם קהילת ההייטק הישראלית, ולצידה גברים בלבד.

נשים ישראליות בכל העולם הביעו מחאתן על שלא הוזמנו כלל נשים למפגש המדובר, והתארגנו לצילום משותף לתמיכה במרקל שהעירה על העניין.

עשרות נשים חיפאיות מובילות דעה, מנהלות בכירות, נשות אקדמיה, רפואה ומחקר, ופעילות בתחום החדשנות והיזמות בעיר הביעו הזדהות, התפנו מעיסוקיהן הרבים והגיעו להיכל עיריית חיפה להשתתף בתמונה.

בין המשתתפות הרבות: הגב’ חדוה אלמוג- מ”מ וסגנית ראש העיר, ד”ר גלית רנד- מנהלת האגף האסטרטגי בעירייה, גב’ אילנה טרוק- ראש מינהל החת”ר, גב’ ביאטריס כץ רוזן – יועצת ראש העיר לענייני מיגדר, גב’ יעל מיטלמן- מנכ”לית ההיי סנטר, פרופ’ מרים ארז- יו”ר היי סנטר וראש מרכז הידע לחדשנות בטכניון, גב’ רונית אביב – מרכז הידע לחדשנות בטכניון, ד”ר אסתי גולן – מנהלת המחלקה לפיתוח משאבים רמב”ם, ד”ר אלקה ניר מנכ”לית חברת כרמל באוניברסיטת חיפה, גב’ רינת רמלר- יוזמה לאומית 2020, גב’ אילנית אפק –חברת Divercity , עו”ד יפעת קול- ממשרד פרידמן ושות’, עו”ד ענבל לב – ממשרד קומיסר, פרופ’ אסתי סגל- הטכניון, פרופ’ רות מרגלית – הטכניון, גב’ מיטל דבש- מרכז היזמות העירוני INVENT, גב’ כריסטין חזן – עירית חיפה, גב’ צופית לופו- צוות יזמות אגף אסטרטגי, גב’ רותי קרסו- מנהלת אתר היזמות העירוני HaifaUp, שירה רוזן – חברת “שטראוס”, סופי נקש – חברת מועצת העיר חיפה, הנא מנסור – עיריית חיפה, דנה קצב – “סופרסונס”, חנאן חיידר חסן – she codes, גילי אמויאל – מדיה קידס, מיכל גלסנר – budgicoach, פאולינה – פיטנס ובריאות

ד”ר גלית רנד- מנהלת האגף לתכנון אסטרטגי, עיריית חיפה: המסר מאוד פשוט: ייצוג הולם! תודה לכל המשתתפות שהגיעו, לאלה שתמכו והזדהו ולאלה שיעשו עם זה משהו!